Phát triển công nghệ in vi xử lý theo công nghệ của Xerox Công nghệ sản xuất vi xử lý mới của Xerox là hoàn toàn khác biệt so với công nghệ hiện tại của ngành công nghiệp vi xử lý.
Bình luận mới nhất
Sản phẩm mới