Video: Robot Tua Cuốn Có Thể Luồn Lách Vào Những Nơi Nguy Hiểm Nhất

Robot tua cuốn này có thể lớn gấp 25.000 lần kích thước ban đầu và luồn lách dễ dàng qua nhiều địa hình khó khăn, nguy hiểm, nơi mà con người không tới được.

 

Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục