Phát hiện cấu trúc ADN mới trong tế bào người

Phát hiện cấu trúc ADN mới trong tế bào người

Các nhà khoa học xác định một cấu trúc ADN có cấu tạo chưa từng thấy trong các tế bào sống của con người

Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục