Robot tiết kiệm nước - Giải pháp tuyệt vời cho những vùng khô hạn Bạn chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh để quản lý. Phần chuyện còn lại cứ để robot lo.
Sản xuất nhiên liệu sinh học từ vi khuẩn Sản xuất nhiên liệu sinh học từ vi khuẩn để giải quyết tình trạng mất ổn định trong quá trình sử dụng điện
Bình luận mới nhất