Chỉ có 10% người dùng biết được chức năng của các phím chức năng này

Bạn có thể tiết kiệm không ít thời gian nếu biết hết chức năng của 12 phím chức năng này đấy. 

Các phím chức năng (từ F1 đến F12) nằm ở hàng đầu tiên của bàn phím máy tính không phải sinh ra để... bám bụi. Thực tế, những phím chức năng này có thể giúp bạn tết kiệm kha khá thời gian khi sử dụng máy tính nhưng lại được rất ít người để ý đến.

Bạn đọc lưu ý các phím chức năng có thể có các tác dụng khác nhau trong các chương trình khác nhau, tuy nhiên một số gọi ý chức năng dưới đây có thể giúp bạn có một khởi đầu tốt để tiếp tục tìm hiểu và các một trải nghiệm sử dụng máy tính chuyên gia" hơn.

Chúc các bạn thành công!

   
Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục