Động vật lưỡng cư là gì? Đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

1. Động vật lưỡng cư là gì?

Danh pháp khoa học: Amphibia) là một lớp động vật có xương sống máu lạnh. Tất cả các loài lưỡng cư hiện đại đều là phân nhánh Lissamphibia của nhóm lớn Amphibia này.

Động vật lưỡng cư có xương sống, máu lạnh

Động vật lưỡng cư có xương sống, máu lạnh

Động vật lưỡng cư phải trải qua quá trình biến thái từ ấu trùng sống dưới nước tới dạng trưởng thành có phổi thở không khí, mặc dù vài loài đã phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau để bảo vệ hoặc bỏ qua giai đoạn ấu trùng ở trong nước dễ gặp nguy hiểm.

2. Đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Da của lớp động vật lưỡng cư đóng vai trò như cơ quan hô hấp phụ, một số loài kỳ giông và ếch thiếu phổi phụ thuộc hoàn toàn vào da. Động vật lưỡng cư so sánh với bò sát có hình dáng giống bò sát, nhưng bò sát, cùng với chim và động vật có vú là các loài động vật có màng ối và không cần có nước để sinh sản. 

Các động vật lưỡng cư đầu tiên phát triển trong giai đoạn từ kỷ Devon từ cá vây tay với phổi và vây tay, đây là đặc điểm hữu ích trong việc thích nghi với đất khô. Chúng phát triển đa dạng và trở thành nhóm thống trị trong suốt kỷ Cacbon và kỷ Permi, nhưng sau đó đã được thay thế bằng các loài bò sát và động vật có xương sống khác. Theo thời gian động vật lưỡng cư đã giảm kích thước và mức độ đa dạng, chỉ để lại lớp hiện đại Lissamphibia.

2 loài động vật lưỡng cư kỳ lạ nhất

2 loài động vật lưỡng cư kỳ lạ nhất

Ba bộ hiện đại của động vật lưỡng cư là Anura, Caudata/Urodela, và Gymnophiona/Apoda. Số lượng các loài động vật lưỡng cư được biết đến là khoảng 7.000, trong đó gần 90% là các loài ếch nhái. Các động vật lưỡng cư nhỏ nhất trên thế giới là loài ếch ở New Guinea với chiều dài chỉ 7,7 mm.

Các động vật lưỡng cư còn tồn tại lớn nhất là kỳ giông khổng lồ Trung Quốc dài đến 1,8 m, nhưng vẫn còn rất nhỏ so với loài tuyệt chủng Prionosuchus ở kỷ Permi tại Brazil, dài 9 m.

Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục