Tưởng nhát kiếm chém đứt đôi viên đạn chỉ có trong phim ai ngờ ngoài đời thật cũng có thể làm được đây này Đã có bao giờ bạn xem phim mà thấy nhân vật dùng kiếm chém đôi viên đạn đang bay đến chưa? Giả sử người ta có thể chém vào viên đạn đang bay thì sao? Nó có đứt đôi được không? Hãy tìm hiểu thử nhé.
Bình luận mới nhất