"Đúng, Stephen Hawking đã nói dối chúng ta về lỗ đen" Stephen Hawking biết các lỗ đen thực sự phân rã như thế nào, nhưng ông đã kể cho thế giới nghe một câu chuyện khác. Đây là lúc tất cả phải biết được sự thật.
Bức xạ Hawking - giả thuyết làm nên tên tuổi ông hoàng vật lý Nhiều nghiên cứu của Stephen Hawking có sức ảnh hưởng lớn đối với khoa học thế giới, trong đó có giả thuyết hố đen phát ra bức xạ Hawking.
Bình luận mới nhất