Mặt trời đang biến hình, co bóp liên tục mà khoa học chưa thể hiểu tại sao Theo một chu kỳ nhất định, Mặt trời sẽ phình ra vài ngàn mét, rồi lại co lại. Điều đó có ý nghĩa gì chứ?
Sự ra đời của 2 ngày nghỉ cuối tuần và lý do thực sự "nham hiểm" mà không ai ngờ tới Tất cả chúng ta phải cảm ơn Henry Ford vì đã "phát minh" ra khái niệm 2 ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, lý do thực sự đằng sau không được nhân văn cho lắm.
Bình luận mới nhất