Hồ quang điện là gì? Ứng dụng và tác hại của hồ quang điện Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực xảy ra trong chất khí ở áp suất thường hoặc áp suất thấp giữa hai điện cực có hiệu điện thế không lớn.
Bình luận mới nhất