Chế tạo mái nhà bê tông mới có thể tạo ra điện từ ánh sáng Mặt Trời Các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ chế tạo một dạng mái nhà bê tông mới có khả năng sản xuất điện từ ánh sáng Mặt Trời.Nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ xây dựng một mẫu thử nghiệm mái nhà bê tông dạng vòm
Bình luận mới nhất