Dầu mỏ là gì? Thành phần của dầu mỏ và quá trình khai thác dầu mỏ Dầu mỏ là một hỗn hợp hóa chất hữu cơ ở thể lỏng đậm đặc. Hiện nay dầu mỏ chủ yếu dùng để sản xuất dầu hỏa, diezen và xăng nhiên liệu.
Dầu hỏa là gì? Công dụng của dầu hỏa và đặc điểm của dầu lửa Dầu hỏa hay Kêrôsin còn được gọi là dầu parafin là hỗn hợp của các hiđrôcacbon có màu vàng nhạt hoặc không màu, dễ cháy
Bình luận mới nhất