Thiên thạch nảy lên trong bầu khí quyển Trái Đất như một viên đá lia trên mặt nước Thiên thạch về cơ bản cũng chỉ là một tảng đá lớn mà thôi.