Ảnh cực hiếm về mậu dịch thời bao cấp ở Việt Nam

Thứ sáu, 03/08/2018 03:08  - Lượt xem: 747
Ảnh cực hiếm về mậu dịch thời bao cấp ở Việt Nam Kéo dài từ năm 1954 đến 1986 ở miền Bắc Việt Nam, nhưng dư âm của thời “bao cấp” vẫn còn đến những năm đầu thập niên 1990.
Bình luận mới nhất
Sản phẩm mới