Xuất hiện hố tử thần rộng 27m nuốt trọn năm làn đường ở Nhật Bản Hố tử thần rộng 27m bất ngờ xuất hiện giữa mặt đường lớn ở Nhật Bản và khiến nhiều người hoảng sợ.
Bình luận mới nhất