Hội chứng hiếm gặp biến con người thành thiên tài xuất chúng Những người mắc hội chứng bác học (Savant) có khả năng xuất chúng nhưng họ thường bị khiếm khuyết về tâm lý hoặc rối loạn phát triển thần kinh.
Bình luận mới nhất