Nuôi lớn trứng người trong phòng thí nghiệm Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học Scotland nuôi lớn thành công trứng người chưa trưởng thành trong phòng thí nghiệm.
Có bao nhiêu con vật được sinh ra trên toàn thế giới mỗi ngày? Chim cũng sinh con, ong cũng vậy, thậm chí cả bọ chét nhỏ bé cũng làm điều đó. Có thể chúng không có tình yêu nhưng chúng đều có khả năng sinh sản, vậy ước tính có bao nhiêu con vật được sinh ra trên thế giới mỗi ngày?
Công nghệ cấy truyền phôi là gì? Ý nghĩa của cấy truyền phôi Cấy truyền phôi là một quá trình đưa phôi tạo ra từ cá thể cái này vào cá thể cái khác phôi vẫn sống, phát triển bình thường
Bình luận mới nhất