Cha đẻ kinh tế học vĩ mô Keynes đã sai, thế hệ Gen Z bây giờ không sướng như dự đoán Cách đây 90 năm, nhà kinh tế học nổi tiếng người Anh John Maynard Keynes, cha đẻ của lý thuyết kinh tế học vĩ mô, đã dự đoán đến năm 2030 thế hệ Gen Z sẽ được giải phóng khỏi công việc và thế giới sẽ tiến tới xã hội không...