Rhamphorhynchus: Loài thằn lằn bay "tí hon" sở hữu hàm răng của tử thần Rhamphorhynchus là loài thằn lằn bay cỡ nhỏ của họ Rhamphorhynchidae, từng sống vào cuối kỷ Jurassic cách đây 148-150 triệu năm ở Châu Âu ngày nay.
Bình luận mới nhất