Video: Tiến sĩ Michio Kaku lý giải tại sao đa vũ trụ có 11 chiều Câu hỏi của Andre Lapiere: Chỉ có ba chiều trong các vũ trụ khác hay có thể nhiều hơn?
Bình luận mới nhất