Video: Cua dùng càng giật nắp chai bia

Thứ năm, 09/08/2018 03:08  - Lượt xem: 413
Video: Cua dùng càng giật nắp chai bia Một người đàn ông ở phía tây Australia ghi lại quá trình con cua dùng cặp càng to lớn quặp chặt và làm bật tung nắp chai bia.
Bình luận mới nhất