Nghiên cứu sự ra đời của mặt trời

Thứ sáu, 12/01/2018 01:01  - Lượt xem: 593
Nghiên cứu sự ra đời của mặt trời Các chuyên gia Úc đang nghiên cứu giai đoạn tiền sử của hệ mặt trời, trong nỗ lực tìm hiểu những sự kiện dẫn đến sự khai sinh của ngôi sao trung tâm của hành tinh chúng ta.
Bình luận mới nhất