Trạng thái thứ 5 và thứ 6 của vật chất là gì? Vật chất có bao nhiêu trạng thái? Khi còn nhỏ, bạn từng được dạy rằng có 3 dạng vật chất phổ biến nhất: rắn, lỏng, và khí.
Thực trạng các phòng thí nghiệm tại Anh khi vô tình tạo ra một "thành phố chuột" Một phòng thí nghiệm tại Anh đã vô tình để chuột sinh sản quá nhiều, với số lượng tương đương cả một thành phố.
Phát triển thành công bộ não người thu nhỏ trong phòng thí nghiệm Các nhà khoa học của Đại học California (Mỹ) đã phát triển thành công những bộ não người thu nhỏ đi kèm với nhiều mạch máu trong phòng thí nghiệm.
Căn phòng chân không lớn nhất thế giới Phòng thí nghiệm năng lượng vũ trụ của NASA (Space Power Facility - SPF) nằm tại Sandusky, bang Ohio, Mỹ. Đây hiện là căn phòng chân không lớn nhất thế giới.
Bình luận mới nhất