Tàu Nhật Bản sẽ du hành vũ trụ lần hai Tàu vũ trụ Hayabusa2 sắp mang mẫu vật từ tiểu hành tinh về Trái đất, sau đó tiếp tục bay tới một thiên thể khác trong Hệ Mặt trời.