Lần đầu tiên, chúng ta thấy được hình ảnh về một tế bào di chuyển trong cơ thể sống Nếu bạn cảm thấy mình nhỏ bé trong Vũ trụ bao la này, hay thậm chí là nhỏ bé trong cái thế giới này đi nữa, thì hãy xem ngay video dưới đây để mà vui lên! Từng tế bào trong cơ chúng ta đang hoạt động để giữ cho thực thể sống này...
Bình luận mới nhất