Tàu Nhật Bản sẽ du hành vũ trụ lần hai Tàu vũ trụ Hayabusa2 sắp mang mẫu vật từ tiểu hành tinh về Trái đất, sau đó tiếp tục bay tới một thiên thể khác trong Hệ Mặt trời.
Không có dấu hiệu nước, sự sống trên tiểu hành tinh Ryugu? Tàu vũ trụ Hayabusa2 của Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản ( JAXA ) đã không phát hiện bất kỳ bằng chứng nào về nước trên tiểu hành tinh Ryugu, chấm dứt hi vọng về sự sống tồn tại ở nơi này
Tàu thăm dò vũ trụ Nhật Bản đạt bước tiến lớn trong sứ mệnh tìm nguồn gốc của sự sống Ngày 27/6, tàu thăm dò vũ trụ không người lái Hayabusa2 của Nhật Bản đã tiến gần một tiểu hành tinh cách Trái Đất khoảng 300 triệu km.
Bình luận mới nhất