Video: Du hành đến "vườn ươm sao" cách Trái Đất 1.500 năm ánh sáng NASA kết hợp những hình ảnh từ kính viễn vọng không gian Hubble và Spitzer để khám phá tinh vân Orion cách Trái Đất khoảng 1.500 năm ánh sáng.
Bình luận mới nhất