Trạng thái thứ 5 và thứ 6 của vật chất là gì? Vật chất có bao nhiêu trạng thái? Khi còn nhỏ, bạn từng được dạy rằng có 3 dạng vật chất phổ biến nhất: rắn, lỏng, và khí.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn ra ngoài vũ trụ mà không mặc bộ đồ phi hành gia? Tại sao những nhà phi hành gia lại phải mặc bộ đồ to tướng mỗi khi ra bước ra vũ trụ? Chúng ta có thực sự cần bộ đồ đấy không? Chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể??
Bình luận mới nhất