Chung kết Viet Solutions 2020 đã tìm được 3 giải pháp để đầu tư phát triển Với số hồ sơ tăng 60% so với cuộc thi tiền thân trước đó là Viettel Advanced Solutions Track 2019, cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia Viet Solutions 2020 đã vừa tổng kết và trao giải.
Bình luận mới nhất