Bất ngờ nguyên tố hóa học tạo nên sức mạnh vũ khí nhiệt áp Có sức công phá tương đương một quả bom nguyên tử loại nhỏ và không tạo ra bụi phóng xạ, vũ khí nhiệt áp ngày nay đang dần được quân đội các nước lựa chọn như một thứ vũ khí tấn công chiến lược.
Bình luận mới nhất