Giải sáu dạng Toán trắc nghiệm thường gặp bằng máy tính Casio

Máy tính bỏ túi là công cụ tính toán cần thiết khi làm bài thi môn Toán. Trước sự thay đổi hình thức thi sang trắc nghiệm nhu cầu đặt ra cho người học phải tận dụng các chức năng của máy tính Casio càng tăng lên.

Chúng ta có thể chia việc sử dụng máy tính cầm tay ở hai mức độ. Mức độ vận dụng một cách nguyên tắc các phím hoặc tổ hợp các phím có sẵn của máy tính cầm tay. Mức độ cao hơn đó, chúng ta nắm kiến thức đặc thù của từng chuyên đề từ đó kết hợp với sử dụng các tính năng của máy tính cầm tay theo định hướng của các tư duy giải nhanh Toán trắc nghiệm.

Dưới đây là một số các ứng dụng của máy tính cầm tay ở mức độ vận dụng và vận dụng thấp. Với mục đích giúp các bạn học sinh có thể sử dụng máy tính cầm tay như một công cụ để giải nhanh hơn các vấn đề của toán trắc nghiệm. Một điều chắc chắn rằng nó không phải là công cụ vạn năng, và cũng không mong muốn học sinh chỉ phụ thuộc vào nó.

1. Dạng toán tính trực tiếp giới hạn

Giải sáu dạng Toán trắc nghiệm thường gặp bằng máy tính Casio

Giải sáu dạng Toán trắc nghiệm thường gặp bằng máy tính Casio

2. Tính trực tiếp tích phân

Giải sáu dạng Toán trắc nghiệm thường gặp bằng máy tính Casio

3. Tính toán các biểu thức liên quan tới số phức

Giải sáu dạng Toán trắc nghiệm thường gặp bằng máy tính Casio

Giải sáu dạng Toán trắc nghiệm thường gặp bằng máy tính Casio

Giải sáu dạng Toán trắc nghiệm thường gặp bằng máy tính Casio

Giải sáu dạng Toán trắc nghiệm thường gặp bằng máy tính Casio

4. Xác định hệ số của x trong khai triển nhị thức Newton

Giải sáu dạng Toán trắc nghiệm thường gặp bằng máy tính Casio

5. Sử dụng để tìm nghiệm phương trình

Giải sáu dạng Toán trắc nghiệm thường gặp bằng máy tính Casio

6. Tính toán trong hình học

Giải sáu dạng Toán trắc nghiệm thường gặp bằng máy tính Casio

Ngoài các dạng toán trên còn có nhiều dạng toán khác ta vẫn có thể linh hoạt sử dụng trực tiếp máy tính Casio để giải. Điều quan trọng các bạn cần biết các chức năng và cách vận dụng linh hoạt các chức năng trên máy tính để có thể dễ dàng nhanh chóng áp dụng giải từng bài toán cụ thể.

   
Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục