Tiết lộ bản thảo viết tay toán học đầu tiên của Isaac Newton

Trường ĐH Cambridge (Anh) vừa xuất bản hơn 4.000 trang bản thảo viết tay của nhà khoa học vĩ đại Issaac Newton trên trang mạng thư viện số mới với nội dung nói về những phát hiện quan trọng của ông về nguyên tắc chuyển động và trọng lực.

Điều đặc biệt, hàng nghìn bản thảo toán học viết tay này là những bản sao chú thích về nguyên tắc cơ bản của toán học và chú thích viết tay về các học thuyết toán học đầu tiên và nổi tiếng nhất của ông có giá trị trong cuộc sống

Luận thuyết của ông về Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Các Nguyên lý Toán học của Triết lý về Tự nhiên) xuất bản lần đầu tiên vào tháng 7/1867, đã mô tả về định luật vạn vật hấp dẫn, được coi là nền tảng của cơ học cổ điển, đã thống trị các quan niệm về vật lý khoa học trong suốt 3 thế kỷ tiếp theo. Đây được coi là một trong những công việc quan trọng nhất của Newton trong lịch sử khoa học

Tiết lộ bản thảo viết tay toán học đầu tiên của Isaac Newton

Tiết lộ bản thảo viết tay toán học đầu tiên của Isaac Newton

Tiết lộ bản thảo viết tay toán học đầu tiên của Isaac Newton

Tiết lộ bản thảo viết tay toán học đầu tiên của Isaac Newton

Tiết lộ bản thảo viết tay toán học đầu tiên của Isaac Newton

Tiết lộ bản thảo viết tay toán học đầu tiên của Isaac Newton 

   
Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục