Loài kiến chuyên cướp trứng của đồng loại về nuôi làm 'nô lệ'

Loài kiến chuyên cướp trứng của đồng loại về nuôi làm 'nô lệ'

Kiến Formica sanguine tấn công tổ của các loài kiến khác, giết chết kiến chúa của chúng và mang trứng về tổ nuôi để làm kiến thợ.

Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục