Nam châm là gì? Các loại nam châm bạn cần tìm hiểu

Nam châm là gì?

Nam châm là các vật có khả năng hút vật bằng sắt hay thép non, gồm hai cực là cực Bắc và cực Nam. Có khả năng đẩy các nam châm cùng cực. Trong từ học, nam châm là một vật có khả năng sinh một lực dùng để hút hay đẩy một từ vật hay một vật có độ cảm từ cao khi nằm gần nam châm. Lực phát sinh từ nam châm gọi là từ lực.

Nam châm có hai cực: nam và bắc

Nam châm có hai cực: nam và bắc

Phân loại nam châm

- Nam châm thường

Nam châm tìm thấy từ các mỏ quặng. Nam châm là một vật chứa Từ có khả năng hút hoặc đẩy các vật bằng kim loại nằm kề nó.

Mọi nam châm đều có:

+ Hai Từ Cực, Cực Bắc có ký hiệu N và Cực Nam có ký hiệu S ở hai đầu

+ Một Từ Trường tạo từ các đường từ đi từ Cực Bắc đến Cực Nam

+ Một Từ Lực có khả năng thu hút hoặc đẩy các vật bằng kim loại

- Nam châm điện

+ Khi mắc một dây dẫn điện có nhiều vòng quấn với nguồn điện, dòng điện sản sinh một điện trường E trong các vòng quấn. Khi dòng điện đi qua các vòng quấn, Biến đổi của điện trường trong các vòng quấn sinh ra một từ trường B vuông góc với điện trường E.

Nam châm điện

Nam châm điện

+ Từ trường của cuộn dây dẫn điện có tính chất giống như từ trường của một Nam Châm cũng hút hay đẩy một từ vật nằm trong từ trường của cuộn dây.

+ Khi ngắt dòng điện khỏi cuộn dây từ trường biến mất.

+ Cuộn dây không còn có thể hút hay đẩy từ vật

+ Vậy chỉ khi nào có dòng điện đi qua, cuộn dây mới trở một thành nam châm điện

+ Với Dòng điện khác không, I ≠ 0

- Nam châm vĩnh cửu

Khi để một thanh sắt bên trong các vòng quấn của một nam châm điện tạo từ cuộn từ dẫn điện

Nam châm vĩnh cửu

Nam châm vĩnh cửu

Thanh sắt cảm từ của từ trường của cuộn từ

Thanh sắt trở thành Nam châm

Khi lấy thanh sắt khỏi các vòng quấn của cuộn từ, thanh sắt vẫn giữ từ

Vậy, Từ tạo từ Từ vật nằm trong Nam châm điện là Từ Vỉnh Cửu

Từ vĩnh cửu của thanh sắt tỉ lệ với số vòng quấn của Cuộn từ và Từ trường của Cuộn từ

Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục