Trắc Nghiệm Trí Tuệ Khoa Học Tự Nhiên Kỳ 1

    Để tạo thêm sự phong phú nội dung cho Mạng Xã Hội Khoa Học cũng như Fanpage Khoa Học Sáng Tạo của chúng ta. Từ tuần này vào thứ 5 hàng tuần, chúng tôi xin giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm để các bạn cùng tham gia học hỏi và đánh giá kiến thức cũng như sự hiểu biết của mình với các lĩnh vực khoa học nói chung.

 

    Mỗi kỳ sẽ bao gồm 9 câu hỏi thuộc 3 lĩnh vực toán lý hóa. Để trả loài bạn cần sự tìm hiểu và suy luận logic các câu hỏi không mang tính học thuật lý thuyết cao siêu. Trong mỗi lĩnh vực sẽ có 3 câu hỏi dễ, trung bình và hơi khó để các bạn tham gia.

 

   Hãy bắt đầu tham gia kỳ 1 với các câu hỏi sau đây:

 

Câu hỏi 1: Số nào sẽ là số tiếp theo của chuỗi số sau: 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ?

A. 18

B. 20

C. 22

 

Hãy chọn đáp án bằng cách click vào đáp án tương ứng để đi tới Câu hỏi số 2.

Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục