Thế nào là đường đồng mức? Quy ước và các loại đường đồng mức

1. Thế nào là đường đồng mức?

Đường đồng mức hay còn gọi là đường bình độ là đường thể hiện trên bản đồ địa hình quỹ tích của các điểm trên mặt đất tự nhiên tùy theo tỷ lệ của bản đồ so với địa hình thực tế, mà khoảng cao đều có thể là 1m 5m 10m. Khoảng cách thưa hay mau của các đường đồng mức trong bản đồ địa hình nói lên độ dốc hay thoải của vùng địa hình mà bản đồ thể hiện, càng mau càng dốc và ngược lại.

Đường đồng mức hay còn gọi là đường bình độ

Đường đồng mức hay còn gọi là đường bình độ

Đặc điểm quy ước

Cao độ của một điểm nằm ở khoảng giữa hai đường đồng mức trên bản đồ địa hình, được xác định gần đúng bằng cách dựng từ điểm này một đường vuông góc nhất với cả hai đường đồng mức.

Khoảng cách hai giao điểm của đường này với hai đường đồng mức nói trên, được xem là khoảng cách giữa hai đường đồng mức tại vị trí điểm đang xét.

Dùng tam giác đồng dạng, để xác định độ chênh cao của điểm đang xét với đường đồng mức thấp trong hai đường đồng mức, qua khoảng cách của điểm đó tới đường đồng mức thấp và khoảng cách giữa hai đường đồng mức. Qua đó xác định được cao độ tuyệt đối của điểm.

Các loại đường đồng mức

Có 4 loại đường đồng mức

- Đường bình độ con: Nét liền mảnh

- đường bình độ cái: Nét liền đậm

- Đường bình độ giữa 1/2:

- Đường bình độ phụ: Mét đứt, thêm vào khi cần thiết.

Cứ 2 đường bình độ cái liên tiếp chứa 4 đường bình độ con.Hiểu đường đồng mức một cách đơn giản là đường đồng mức là đường nối liền các điểm có cùng độ cao

Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục