Mật khẩu (Password) là gì? Những điều cần lưu ý khi sử dụng mật khẩu

Mật khẩu (Password) là gì?

Mật khẩu (tiếng Anh: Password) thường là một xâu, chuỗi, loạt các ký tự mà dịch vụ internet phần mềm hệ thống máy tính yêu cầu người sử dụng nhập vào bằng bàn phím trước khi có thể tiếp tục sử dụng một số tính năng nhất định.

Mật khẩu có thể đi cặp với tên truy nhập khi hệ thống cần phân biệt các người sử dụng khác nhau. Một mật khẩu thường là khoảng từ 4 đến 16 kí tự, tùy thuộc vào cách các hệ thống máy tính được cấu hình. 

Mật khẩu là một chuỗi các ký tự

Mật khẩu là một chuỗi các ký tự

Những lưu ý khi sử dụng mật khẩu

- Không để password mặc định

- Không sử dụng mật khẩu 123456, qwerty, hay bất kỳ một loại bình thường khác của số hay chữ bên cạnh nhau trên bàn phím máy tính của các bạn

- Không dùng 1 từ bình thường theo sau bởi 1 số con số vào cuối

- Không sử dụng tin tức cá nhân: tên và ngày sinh, địa chỉ của bạn...

- Không viết các mật khẩu & giữ nó trên màn ảnh máy tính bạn

- Không chia sẻ mật khẩu cho bất kỳ AI đặc biệt không bao giờ gửi mật khẩu qua email hoặc tin nhắn cho người khác. Điều này thật sự không an toàn chút nào.

Không chia sẻ mật khẩu cho bất kỳ ai

Không chia sẻ mật khẩu cho bất kỳ ai

- Dùng mật khẩu riêng cho từng website. Nếu AI đó lấy cắp mật khẩu chung của bạn, toàn bộ thông tin bạn lưu trữ có khả năng cũng sẽ bị mất. Lưu danh sách mật khẩu vào 1 bảng riêng và giữ chúng ở nơi an toàn.

- Thay đổi những mật khẩu quan trọng thường xuyên (1 tháng 1 lần), nhất là mật khẩu đăng nhập máy tính mật khẩu tài khoản email Facebook tài khoản ngân hàng trực tuyến...

- Trước khi đặt mật khẩu, bạn hãy vào link Kiểm tra Mật khẩu của Microsoft để kiểm tra độ mạnh và an toàn của mật khẩu.

Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục