Những loài động vật lớn nhất đã tuyệt chủng

 

Trong số những loài đã tuyệt chủng trên Trái Đất, khủng long chân thằn lằn là động vật lớn nhất với chiều dài gần 40 mét.

 • Loài côn trùng lớn nhất - Meganeura monyi: Dài 65-70cm (sải cánh); nặng 12g; tuyệt chủng 300 triệu năm trước.

Côn trùng lớn nhất
Loài côn trùng lớn nhất - Meganeura monyi.

 • Loài chim lớn nhất - Gastornis giganteus: Cao 2m; nặng 0,28 tấn; tuyệt chủng 36,6 triệu năm trước.
 • Loài vượn người lớn nhất - Gigantopithecus blacki: Cao 3m; nặng 0,6-0,67 tấn; tuyệt chủng 0,1 triệu năm trước.
 • Loài động vật có vú ăn thịt lớn nhất - Andrewsarchus mongoliensis: Dài 3,4m; cao 2,8m; tuyệt chủng 36 triệu năm trước.
 • Loài động vật ăn cỏ có vú lớn nhất - Palaeoloxodon namadicus (voi ngà thẳng châu Á): Dài 4,5m; cao 7m; nặng 22 tấn; tuyệt chủng 24.000 năm trước.
 • Loài tê giác lớn nhất - Paraceratherium: Dài 4,8m; cao 3,4m; nặng 15-20 tấn; tuyệt chủng 23 triệu năm trước.
 • Loài cá sấu lớn nhất - Sarcosuchus imperator: Dài 11-12m; nặng 8 tấn; tuyệt chủng 110 triệu năm trước.
 • Loài rắn lớn nhất - Titanoboa cerrejonensis: Dài 12,8m; nặng 1,25 tấn; tuyệt chủng 58 triệu năm trước.
 • Loài bò sát bay lớn nhất - Quetzalcuatlus northropi: Dài 11m (sải cánh); nặng 0,22-0,28 tấn; tuyệt chủng 220 triệu năm trước.
 • Loài khủng long chân thú lớn nhất - Spinosaurus aegyptiacus: Dài 18m; cao 4,3m; nặng 24-78 tấn; tuyệt chủng 98 triệu năm trước.
 • Loài cá mập lớn nhất - Megalodon: Dài 18m; nặng 2,4 tấn; tuyệt chủng 2,6 triệu năm trước.
 • Loài bò sát biển lớn nhất - Shastasaurus: Dài 21m; nặng 72 tấn; tuyệt chủng 210 triệu năm trước.
 • Loài cá xương lớn nhất - Leedsichthys problematicus: Dài 22m; nặng 5-10 tấn; tuyêt chủng 165 triệu năm trước.
 • Loài cá voi lớn nhất - Balaenoptera sibbaldina: Dài 24-27m; nặng 75 tấn; tuyệt chủng 13,65 triệu năm trước.
 • Loài khủng long chân thằn lằn lớn nhất - Argentinosaurus huinculensis: Dài 39,7m; cao 35m; nặng 67-111 tấn; tuyệt chủng 94 triệu năm trước.

 

Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục