Chuỗi thức ăn là gì? Thành phần và các loại chuỗi thức ăn

1. Chuỗi thức ân là gì?

Chuỗi thức ăn hay quan hệ thức ăn, xích thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, loài đứng trước là thức ăn của loài đứng sau. Mỗi loài được coi là một mắt xích trong chuỗi thức ăn, vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước nhưng cũng bị sinh vật mắt xích phía sau tiêu thụ. Các chuỗi thức ăn dày đặc tạo nên các mạng lưới thức ăn.

Chuỗi thức ăn gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau

Chuỗi thức ăn gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau

2. Thành phần

Trong chuỗi thức ăn có 3 loại sinh vật gồm:

- Sinh vật sản xuất: Đây có thể coi là sinh vật bắt đầu của chuỗi thức ăn vì nó trực tiếp tạo ra chất hữu cơ từ chất vô cơ. Nó còn được gọi là sinh vật tự dưỡng hay sinh vật cung cấp.

- Trong nhóm sinh vật tự dưỡng lại chia làm hai loại: một loại sử dụng năng lượng của ánh sáng Mặt Trời để tổng hợp chất hữu cơ còn một loại sử dụng nguồn năng lượng từ các phản ứng hóa học

Ví dụ: Cây xanh, một số loài tảo vi khuẩn

- Sinh vật tiêu thụ

Là những sinh vật dị dưỡng không tự tổng hợp được chất hữu cơ phải lấy chất hữu cơ bằng cách tiêu thụ sinh vật dị dưỡng hoặc các sinh vật tự dưỡng.

- Sinh vật phân hủy: vi khuẩn dị dưỡng hoặc nấm phân hủy chất hữu cơ thành vô cơ.

3. Có mấy loại chuỗi thức ăn?

Việc phân loại chuỗi thức ăn được chia như sau:

+ Chuỗi thức ăn có sinh vật mở đầu là sinh vật sản xuất

Ví dụ: cỏ -> thỏ -> sói -> xác chết -> vi khuẩn

+ Chuỗi thức ăn có sinh vật mở đầu là sinh vật phân hủy

Ví dụ: mùn bã hữu cơ -> giun đất -> Gà -> chó sói -> cọp -> vi khuẩn

Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục