Sinh viên đại học dùng AI viết blog “giả”, lên đầu bảng xếp hạng Hacker News Sinh viên này phát biểu rằng, "Việc tôi làm quá dễ dàng. Và đó mới chính là điều nguy hiểm nhất."