Trung Quốc tạo ra hố đen vũ trụ

Thứ bảy, 13/01/2018 10:01  - Lượt xem: 1,212
Trung Quốc tạo ra hố đen vũ trụ Thứ mà chúng tôi tạo ra không phải là một hố đen thực sự. Đó chỉ là một thiết bị mô phỏng hiệu ứng của hố đen. Thiết bị có thể giữ và hấp thụ các sóng điện từ, nhưng không hút được những vật có khối lượng
Bình luận mới nhất