Phát hiện lỗ đen khổng lồ lớn nhất từ trước đến nay bằng 1 tỷ Mặt trời Kính viễn vọng Không gian Hubble vừa phát hiện một lỗ đen khổng lồ được cho là lớn nhất từ trước đến nay bên ngoài lõi thiên hà với khối lượng gấp hơn 1 tỷ lần Mặt Trời.
Những khoảnh khắc ấn tượng của lỗ đen vũ trụ được kính viễn vọng chụp lại Kính viễn vọng đặt tại Chile vừa bắt được một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất của vũ trụ - một hố đen đang cố hút một lượng vật chất khổng lồ.
Bình luận mới nhất