Kỳ bí tục ướp xác có một không hai ở Philippines Từ năm 2000 trước Công nguyên, người Ibaloi ở Philippines đã thực hành một văn hóa mai táng vô cùng khác biệt.
Giải mã bí ẩn tục lệ thiên táng kỳ lạ của người Tây Tạng Những truyền thống liên quan đến sự chết ở Tây Tạng phản ánh sự hội tụ của niềm tin và thực hành bản địa kết hợp với Phật giáo trong suốt thời gian hơn một ngàn năm qua
Bình luận mới nhất