"Hang tình yêu" 40.000 tuổi: Nơi ra đời con lai giữa 2 loài người Một di chỉ có giá trị đặc biệt quan trọng với lịch sử định cư và tiến hóa của loài người hiện đại đã được khai quật tại Bồ Đào Nha.
Bình luận mới nhất