Lần đầu tiên quan sát được sự ra đời của hố đen

Thứ sáu, 12/01/2018 01:01  - Lượt xem: 652
Lần đầu tiên quan sát được sự ra đời của hố đen Các nhà thiên văn họa lần đầu tiên quan sát được sự hình thành của một hố đen khi theo dõi một siêu tân tinh nằm cách Trái Đất 50 triệu năm ánh sáng trong một thời gian dài.
Bình luận mới nhất