Trạng thái thứ 5 và thứ 6 của vật chất là gì? Vật chất có bao nhiêu trạng thái? Khi còn nhỏ, bạn từng được dạy rằng có 3 dạng vật chất phổ biến nhất: rắn, lỏng, và khí.
Phát hiện 23 thiên hà hình thành sau vụ nổ Big Bang 800 triệu năm Theo các nhà nghiên cứu, khoảng 300.000 năm sau vụ nổ Big Bang, vũ trụ tối và chứa đầy khí hydro trung tính. Các thiên hà và sao đầu tiên bắt đầu xuất hiện trong nửa tỷ năm tiếp theo.
Linh kiện bán dẫn là gì? Công dụng của vật liệu bán dẫn bạn đã biết chưa! Các linh kiện bán dẫn hay phần tử bán dẫn là các linh kiện điện tử khai thác tính chất điện tử của vật liệu bán dẫn như silic
Tia Gamma là gì? Nguồn gốc và ứng dụng của tia gamma trong y học Tia gamma kí hiệu là γ, là một loại bức xạ điện từ hay quang tử có tần số cực cao, bản chất như tia sáng.
Bình luận mới nhất